Hospice de Mantelhof

Informatie voor verwijzers

Informatie voor verwijzers

  • Hospice de Mantelhof is een onafhankelijk hospice. Daarom is aanmelden via Zorgdomein niet mogelijk. Huisartsen kunnen altijd telefonisch een bewoner aanmelden op het volgende nummer: 045 5760760. Er kan dan ook meteen een persoonlijke overdracht plaatsvinden. Voor een opname is een ZZP 10 vereist op basis van een terminaliteitsverklaring door huisarts of medisch specialist.
  • Opnames vinden bij voorkeur aan het einde van de ochtend plaats omdat er dan rust en ruimte is in ons dagprogramma. Het vervoer met een ambulance kan door ons niet worden aangevraagd, we vragen uw medewerking hiervoor.