Hospice de Mantelhof

Donaties

Donaties

De doelstellingen en de activiteiten van ons hopsice zijn gericht op het verzorgen van onze gasten en naasten in hun laatste levensfase. De Mantelhof is een bijna-thuis- huis. De zorg voor de gasten wordt gedurende het gehele jaar door onder leiding van de Mantelhof verricht door een professionele zorgaanbieder en loopt via de reguliere zorgverzekering. Naast de professionele hulp ondersteunt de Mantelhof daarbij met vele vrijwilligers om optimale zorg van 7 x 24 uur te kunnen leveren.

De Mantelhof krijgt haar inkomsten van VWS subsidie, beperkte WMO-bijdrage, eigen bijdrage van gasten, giften van bedrijven en particulieren.

Wilt u een financiële bijdrage leveren aan de Mantelhof?

Dat kan in de vorm van:

  1. Een eenmalige gift ten name van Stichting Vrienden van de Mantelhof op rekeningnummer: NL34 RABO 0118 3365 33
  2. Een notariële schenkingsakte betreffende een schenking gedurende 5 jaar, eenmalig te regelen via de notaris. De notariskosten zijn voor onze rekening.
  3. Een erfenis of een legaat.