In afwijking van de landelijke NLdoet-dag van 16 maart j.l. heeft de vaste tuingroep van het hospice de NLdoet-activiteiten van 2019 een week verschoven vanwege de vele regen en dientengevolge de erge drassige grond. Een goed besluit, want er waren vele plantjes die de grond in moesten. Alle buxushaagjes waren aangetast door de buxusmot en al voor de winter gerooid. Daarnaast heeft de droge zomer van vorig jaar meerdere tuinplanten beschadigd. Nu dus noodzakelijkerwijs tijd voor veel nieuwe aanplant.

Versterkt met leden van de serviceclubs Kiwanis en Lions heeft de tuingroep heel veel plantjes geplant, gewied, geschoffeld, hagen geknipt en terrassen geveegd, zodat bewoners, hun naasten en gasten ook dit jaar weer volop kunnen genieten van een mooie verzorgde tuin die uitnodigt om tot rust te komen.

Een groot dankjewel gaat in deze uit naar het Oranje Fonds dat elk jaar NLdoet organiseert. Het fonds heeft de kosten van de nieuwe aanplant deels ondersteund.

Zie de foto-impressie van de NLdoet-dag op zaterdag 23 maart 2019.