Hospice de Mantelhof

Vrijwilligers

Vrijwilligers

De drijvende kracht achter de Mantelhof is een team van meer dan 70 gemotiveerde vrijwilligers. Zij hebben ervoor gekozen om een deel van hun vrije tijd te investeren in de zorg voor onze bewoners en beschouwen het als een eer om iets te kunnen betekenen voor een ander.

Niet iedereen binnen ons vrijwilligersteam is bezig met zorg. Er zijn vrijwilligers die liever koken, zich ontfermen over de binnentuin of activiteiten organiseren. Ook zijn er mensen die zorgen voor goedwerkende ICT, die herstelwerkzaamheden en klusjes doen en die de boodschappen doen. Uiteenlopende taken dus, die allemaal bijdragen aan het welzijn van onze bewoners.

En de sfeer binnen de Mantelhof? Die is zeker niet droevig of zwaarmoedig. Want ook onze bewoners hebben behoefte aan vrolijkheid, ook al zijn ze ernstig ziek. Daar leveren onze vrijwilligers een belangrijke bijdrage aan.

In de Mantelhof zijn altijd vrijwilligers aanwezig. Ze werken volgens een rooster in ochtend-, middag- en avonddienst van telkens vijf uur. Daarnaast vervullen de vrijwilligers bij toerbeurt een nachtdienst. De vrijwilliger slaapt dan in het hospice en wordt zo nodig gewekt als er extra hulp nodig is.

Scholing

  • Nieuwe vrijwilligers worden volgens een inwerkschema ingewerkt onder begeleiding van een persoonlijke coach.
  • Alle vrijwilligers volgen, afhankelijk van het team waarin ze willen werken, diverse interne cursussen zoals: tillen en verplaatsen, rouwbegeleiding, voet- en handmassage. Ook worden bijscholingen en trainingen aangeboden die gegeven worden door de Vereniging Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ).
  • Daarnaast vindt er begeleiding van de vrijwilligers plaats in de vorm van intervisie.

Heeft u interesse om u als vrijwilliger in te zetten voor de Mantelhof? Stuur dan een mail ter attentie van Jolanda Kuijpers (coördinator vrijwilligers) naar coordinatorvw@demantelhof.nl of bel gerust naar De Mantelhof: 045-5760760