Hospice de Mantelhof

Bestuur

Bestuur

Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers en bestaat uit de volgende personen;
• Harry Leunessen, voorzitter
• Christel Ruijters-Stevens, secretaris
• Giel Schols, penningmeester
• Esther Palmen-Scheepers, bestuurslid
• Rob Vermeulen, bestuurslid

De Stichting Hospice de Mantelhof te Heerlen is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 14071271.