Links

 

Palliatieve zorg

Onder palliatieve zorg valt alle zorg die erop gericht is de patiënt met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven

Netwerk Palliatieve Zorg Oostelijk Zuid-Limburg

Informatie over palliatieve zorg in Oostelijk Zuid-Limburg vindt u op de gezamenlijke site van Netwerken palliatieve zorg Limburg.

www.netwerkpalliatievezorg.nl

Algemene informatie over palliatieve zorg in Nederland

Algemene informatie over palliatieve zorg. Onder palliatieve zorg valt alle zorg die erop gericht is de patiënt met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven.

Informatie over vrijwilligers in de terminale zorg

Informatie over vrijwilligers in de terminale zorg staat op de site van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ)

www.vptz.nl

Kennisnetwerk integrale kankercentra

De negen integrale kankercentra (ikc’s) in Nederland zijn regionale netwerkorganisaties die hulpverleners in de oncologie en de palliatieve zorg ondersteunen

www.ikcnet.nl

Zorgverzekering Informatie Centrum

Aanvullende informatie over de wijze waarop de financiering wordt geregeld vindt u op de site van Zorgverzekering Informatie Centrum

Humanistische Uitvaartbegeleiding

Sinds eind oktober 2004 bestaat de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding. De stichting komt voort uit de gereorganiseerde Humanistische Uitvaartbegeleiding en is een werkstichting van het Humanistisch Verbond.

www.humanistischeuitvaart.nl

Vrijwilligers gezocht

Vrijwilligers gezocht

Contact

 

Verificatie