Kennismakingsgesprek en opname

Opname

De bewoner/familie hoeft dit niet zelf te regelen. De huisarts of een andere betrokken zorgverlener neemt dit op zich. Is iemand aangemeld dan komt een van onze verpleegkundigen op (zieken)huisbezoek om kennis te maken, om de mate van spoed vast te stellen en om de noodzakelijke voorbereidingen te bespreken.
Opname valt onder de Zorgverzekeringswet. Dat betekent dat de kosten voor opname betaald worden door de zorgverzekeraar.

Er is soms een korte wachtlijst. Met andere hospices in de regio wordt samengewerkt, zodat iemand meestal snel en niet ver van eigen huis terecht kan.

Aansprakelijkheid en klachten

Bewoners en naasten zijn zelf verantwoordelijk voor het bewaken van waardevolle spullen.

Klachten over verpleging en verzorging kunnen worden ingediend bij het hoofd hospice. Als bemiddeling door het hoofd ontoereikend is, treedt de klachtenregeling in werking. Informatie hierover is op te vragen bij het hoofd van het hospice.

Wat nog te regelen is

Het is belangrijk na te gaan wat nog geregeld moet worden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld voogdijschap voor kinderen, een testament en speciale wensen.
Het hospice is graag bereid een afspraak in het huis te regelen met deskundigen, zoals een notaris.

Eetkamer
Eetkamer
Vrijwilligers gezocht

Vrijwilligers gezocht

Contact

 

Verificatie