Hospice de Mantelhof

Aanmelding

Aanmelding

  • Uw huisarts meldt u aan bij het hospice. U hoeft dit dus niet zelf te doen.
  • Een verpleegkundige komt vervolgens bij u op huisbezoek om kennis te maken met u en (indien gewenst) uw naasten. We bespreken tijdens dit gesprek welke voorbereidingen er noodzakelijk zijn voor uw verblijf in de Mantelhof. Ook bekijken we in welke mate er sprake is van spoed.
  • Verblijft u in het ziekenhuis? Dan verloopt de aanmelding altijd via het Transferpunt.
  • In de meeste gevallen houdt u uw eigen huisarts. Mocht uw huisartspraktijk echter te ver van het hospice liggen, dan maken we afspraken met een huisarts in de buurt.

De eerste dag

Op de dag van de opname hebben we een kort gesprek over de zaken die voor u belangrijk zijn. We praten dan onder andere over uw actuele situatie, welke medicatie u neemt, de verzorging die u nodig heeft, welke contactpersonen er zijn en hoe de dagelijkse gang van zaken is in het hospice. Ook bespreken we de zaken rondom het overlijden, de financiën en de algemene afspraken die er zijn in de Mantelhof (denk bijvoorbeeld aan ons rookbeleid).

Waar u aan moet denken

  • Legitimatiebewijs en zorgpas
  • Medicatie van thuis
  • Incontinentiemateriaal van thuis
  • Toiletartikelen
  • (Nacht-)kleding

De Mantelhof zorgt voor het beddengoed en de handdoeken. Uw kleding wordt verzorgd door uw naasten.