Financiën

Kosten

De zorg wordt betaald vanuit de Zorgverzekeringswet. Hiervoor is geen eigen bijdrage verschuldigd. Opname in de Mantelhof heeft geen invloed op het eigen risico bij de zorgverzekering. Het hospice vraagt van iedere bewoner die niet aanvullend verzekerd is een eigen bijdrage van 15,- euro per dag. Van bewoners die wel aanvullend verzekerd zijn wordt een bedrag gevraagd dat gelijk is aan de dagvergoeding van de verzekering.

Kosten mogen nooit een belemmering zijn voor een verblijf in de Mantelhof. Voor wie het betalen van de eigen bijdrage een probleem is kan hierover overleggen met het hoofd van het hospice.

Detail schilderij eetkamer
Detail schilderij eetkamer
Vrijwilligers gezocht

Vrijwilligers gezocht

Contact

 

Verificatie