Hospice de Mantelhof

Mantelboswandeling

11-05-2024 14:00

Loop mee met de Mantelbos wandeling

Het is een traditie geworden om jaarlijks in het voorjaar een wandeling te organiseren naar het Mantelbos waaraan elke belangstellende kan deelnemen. Bij gelegenheid van het vijfjarig-bestaan van Hospice de Mantelhof is in samenwerking met de Stichting Natuurmonumenten op de Brunssumerheide het Mantelhof aangeplant.

Iedereen is uitgenodigd om aan deze jaarlijkse voorjaarswandeling deel te nemen: familie en vrienden van overleden bewoners; medewerkers van het hospice al dan niet vergezeld van gezinsleden en persionen die het hospice een warm hart toe dragen.

De Mantelboswandeling 2024 vindt plaats op:

  • Zaterdag 11 mei 2024
  • Start 14:00 uur
  • Duur van de tocht naar het Mantelbos is ongeveer 40 minuten.
  • Verzamelen bij het Bezoekerscentrum Brunssummerheide Schaapskooiweg 99, Heerlen

Vooraf aanmelden is niet nodig. Je bent van harte uitgenodigd om met ons mee te wandelen.

Tot dan!

Marlies Hiel,
Hoofd Hospice de Mantelhof