Donaties en giften

 

Het hospice is gerealiseerd mede dankzij vele schenkingen van privé personen, stichtingen, verenigingen en fondsen, overheden en bedrijven. Het Hospice blijft voor de algehele exploitatie echter voor een groot deel afhankelijk van giften van particulieren, bedrijven en fondsen. Voor fondswerving is in 2006 een vriendenstichting in het leven geroepen onder de naam “Stichting Vrienden van Hospice de Mantelhof”. Deze vriendenstichting heeft de fiscaal vriendelijke ANBI-status. Voor meer info zie de website: www.vriendenvandemantelhof.nl

Donaties kunnen overgemaakt worden naar bankrekening NL42 RABO 1024 4281 33 ten name van Stichting Vrienden van Hospice de Mantelhof.

Over een notariële schenkingsakte kunt u informatie inwinnen bij de penningmeester van het bestuur: bestuur@demantelhof.nl

Spaarhuis
Spaarhuis
Vrijwilligers gezocht

Vrijwilligers gezocht

Contact

 

Verificatie