De medewerkers

Vrijwilligers

Er zijn ruim 60 vrijwilligers in Hospice de Mantelhof. Zij hebben er bewust voor gekozen om hun vrije tijd te investeren in dit huis. De vrijwilligers vinden het een eer dat ze deze rol kunnen en mogen vervullen. Er zijn voor iemand op een moment dat die dat erg nodig heeft, geeft veel voldoening.

De sfeer is allerminst droevig. Iedereen heeft op zijn tijd behoefte aan vrolijkheid, ziek of niet! Een bijdrage leveren aan het beleven van onvergetelijke momenten door een bewoner is ook voor de vrijwilliger heel waardevol.

Naast de vrijwilligers die ondersteunen in de zorg, is er de kookgroep die dagelijks de warme maaltijd bereidt, desgewenst ook voor het bezoek. Een tuingroep zorgt dat de tuinen er elk seizoen goed bij staan.

Maar de voornaamste opdracht van de vrijwilligers is de aandacht voor de bewoners, ondersteuning van de zorg bij de verzorging, opvang van familie en vrienden en huishoudelijke werkzaamheden. Er zijn in principe 24 uur per dag vrijwilligers aanwezig. De vrijwilligers werken volgens rooster. De dagdienst bestaat uit een ochtend-, een middag- of een avonddienst van vijf uur en wordt steeds door twee mensen ingevuld. Daarnaast vervullen de vrijwilligers bij toerbeurt een nachtdienst, dit is een slaapdienst wanneer de situatie in het huis dit toelaat.

De vrijwilligers worden begeleid en volgen onder andere cursussen in tillen en verplaatsen, hand- en voetmassage, pijnbestrijding, rouwverwerking, en dergelijke, zodat zij maximaal zijn toegerust voor de taak om het verblijf van de bewoner zo comfortabel mogelijk te maken.

Miriam, kookvrijwilliger
Miriam, kookvrijwilliger
Harrie, vrijwilliger tuingroep
Harrie, vrijwilliger tuingroep
Jeanny, zorgvrijwilliger
Jeanny, zorgvrijwilliger

Coördinator

Hebt u belangstelling om ook als vrijwilliger in Hospice De Mantelhof te komen werken, vul dan het formulier in onder de knop ‚ “Vrijwilligers gezocht” op de openingspagina van deze website. Wij nemen dan contact met u op.

Yvette van Meurs, coördinator vrijwilligers, is te bereiken via het telefoonnummer 045-5760760 of per mail: coordinatorvw@demantelhof.nl

Verpleegkundigen / ziekenverzorgenden

Mariet, verpleegkundige
Mariet, verpleegkundige

Verpleegkundigen en ziekenverzorgenden van Hospice de Mantelhof zijn in dienst bij MeanderGroep Zuid-Limburg, afdeling Thuiszorg met wie het hospice een samenwerkings-overeenkomst heeft. Daarmee is 24-uur medische zorg gegarandeerd.

Hoofd hospice

Gerrie Nispel, Hoofd Hospice

Gerrie Nispel, is hoofd van het hospice. Zij geeft leiding aan alle medewerkers, is de schakel tussen stichtingsbestuur en het hospice en maakt deel uit van overkoepelende organisaties binnen de palliatieve zorg. Zij is ook betrokken bij activiteiten die tot doel hebben de bekendheid van de Mantelhof te vergroten.
Tel. 045-576 07 60. E-mail: hoofdhospice@demantelhof.nl

Bestuur

Het bestuur heeft haar visie op de ontwikkeling van Hospice de Mantelhof in de komende jaren beschreven. Dit is terug te lezen in het visiedocument van Hospice de Mantelhof. Geïnteresseerden kunnen dit document aanvragen door een mail te sturen naar mail@demantelhof.nl.

Het stichtingsbestuur bestaat uit mensen uit de zorgsector en het zakenleven. Het bestuur zorgt voor het werven van sponsoren, ziet toe op de naleving van wettelijke regels en zorgt ervoor dat de noodzakelijke voorzieningen aanwezig zijn. De volgende personen hebben zitting in het bestuur:

Voorzitter
Dhr. H. Leunessen (Harry)

Penningmeester
Dhr. drs. W.J.G. Schols (Giel)

Secretaris
Mw. mr. M.C.L.G.J. Ruyters-Stevens (Christel)

Lid, medisch adviseur
Mw. drs. E.M.J. Palmen-Scheepers (Esther)

Lid, PR en Fondsenwerving
Dhr. R. Vermeulen (Rob)

Adviseur aan bestuur
Dhr. drs. J. Bongaarts (Jos)

Vrijwilligers gezocht

Vrijwilligers gezocht

Contact

 

Verificatie