De medewerkers

Vrijwilligers

Er zijn ruim 60 vrijwilligers in Hospice de Mantelhof. Zij hebben er bewust voor gekozen om hun vrije tijd te investeren in dit huis. De vrijwilligers  vinden het een eer dat ze deze rol kunnen en mogen vervullen. Er zíjn voor iemand op een moment dat die dat erg nodig heeft, geeft veel voldoening.

De sfeer is allerminst droevig. Iedereen heeft op zijn tijd behoefte aan vrolijkheid, ziek of niet! Een bijdrage leveren aan het beleven van onvergetelijke momenten  door  een bewoner  is ook voor de vrijwilliger heel waardevol .

Naast de vrijwilligers die ondersteunen in de zorg, is er de kookgroep die dagelijks de warme maaltijd bereidt,  desgewenst ook voor  het bezoek.  Een tuingroep zorgt dat de tuinen er elk seizoen goed bij staan.

Maar de voornaamste opdracht van de  vrijwilligers is de aandacht voor de bewoners, ondersteuning van de zorg bij de verzorging,  opvang van familie en vrienden en huishoudelijke werkzaamheden. Er zijn in principe 24 uur per dag vrijwilligers aanwezig. De vrijwilligers werken volgens rooster. De dagdienst bestaat uit een ochtend-, een middag- of een avonddienst van vijf uur en wordt steeds door twee mensen ingevuld. Daarnaast vervullen de vrijwilligers bij toerbeurt  een nachtdienst, dit is een slaapdienst wanneer de situatie in het huis dit toelaat.

De vrijwilligers worden begeleid  en volgen onder andere cursussen in tillen en verplaatsen, hand- en voetmassage, pijnbestrijding, rouwverwerking, en dergelijke, zodat zij maximaal zijn toegerust  voor de taak om het verblijf van de bewoner zo comfortabel mogelijk te maken.

Miriam, kookvrijwilliger
Miriam, kookvrijwilliger
Harrie, vrijwilliger tuingroep
Harrie, vrijwilliger tuingroep
Jeanny, zorgvrijwilliger
Jeanny, zorgvrijwilliger

Coördinator

Ria Habets, coördinator vrijwilligers
Ria Habets, coördinator vrijwilligers

Hebt u belangstelling om ook als vrijwilliger in Hospice De Mantelhof te komen werken, vul dan het formulier in onder de knop ‘Vrijwilligers gezocht’  op de openingspagina van deze website. Wij nemen dan contact met u op.

Ria Habets, coördinator vrijwilligers, is te bereiken via het telefoonnummer 045-5760760 of per mail: mail@demantelhof.nl

Verpleegkundigen / ziekenverzorgenden

Mariet, verpleegkundige
Mariet, verpleegkundige

Verpleegkundigen   en   ziekenverzorgenden   van   Hospice de Mantelhof  zijn  in dienst bij MeanderGroep Zuid-Limburg, afdeling Thuiszorg met wie het hospice een samenwerkingsovereenkomst heeft. Daarmee is 24-uur medische zorg gegarandeerd.

Leiding hospice

Hoofd Hospice de Mantelhof
Hoofd Hospice de Mantelhof

Saskia Kleijnen, is  hoofd van het hospice. Zij geeft leiding aan alle medewerkers, is de schakel tussen stichtingsbestuur en het hospice en maakt deel uit van overkoepelende organisaties binnen de palliatieve zorg. Zij  is ook betrokken bij activiteiten die tot doel hebben de bekendheid van de Mantelhof  te vergroten.
Tel. 045-576 07 60. E-mail: mail@demantelhof.nl

Bestuur

Het bestuur heeft haar visie op de ontwikkeling van Hospice de Mantelhof in de komende jaren beschreven. Dit is terug te lezen in het ‘visiedocument Hospice de Mantelhof’. Ge√Ønteresseerden kunnen dit document aanvragen door op onderstaande link te klikken.

Het stichtingsbestuur bestaat uit mensen uit de zorgsector en het zakenleven. Het bestuur zorgt voor het werven van sponsoren, ziet toe op de naleving van wettelijke regels en zorgt ervoor dat de noodzakelijke voorzieningen aanwezig zijn. De volgende personen hebben zitting in het bestuur: 

Voorzitter
Dhr. H. Leunessen (Harry)

Penningmeester
Dhr. drs. W.J.G. Schols (Giel)

Secretaris
Mw. mr. M.C.L.G.J. Ruyters-Stevens (Christel)

Lid, medisch adviseur 
Mw. drs. E.M.J. Palmen-Scheepers (Esther)

Lid, PR en Fondsenwerving
Dhr. R. Vermeulen (Rob)

Adviseur aan bestuur
Dhr. drs. J. Bongaarts (Jos)

Vrijwilligers gezocht

Vrijwilligers gezocht

Uw persoonlijke gegevens*
Uw E-mail:*
Telefoon:
-
Eventuele aanvullende informatie of vragen?*
Spam controle:

* Verplichte velden