ANBI

RSIN- nummer : 81034609
Doelstelling: het verstrekken van optimale palliatieve zorg in de terminale fase in ons hospice
Beleidsplan: er is een visiedocument 2016-2020, waarin wij ons referentiepunt willen verleggen; niet alleen het hospice zelf, maar de palliatieve zorg in Parkstad als geheel heeft onze aandacht.
Beloningsbeleid bestuur: het bestuur is onbezoldigd

Bezoekersregeling

Wij ontvangen momenteel 2 bezoekers per bewoner per dag.
Wanneer er sprake is van een zorgpad (schatting max 72uur levensverwachting) zijn er 4 bezoekers per dag per bewoner toegestaan.
Voor vragen kunt u contact op nemen met 045-5760760
(mondkapjes zijn verplicht)

Vrijwilligers gezocht

Vrijwilligers gezocht

Contact

 

Verificatie