ANBI

RSIN- nummer : 81034609
Doelstelling: het verstrekken van optimale palliatieve zorg in de terminale fase in ons hospice
Beleidsplan: er is een visiedocument 2016-2020, waarin wij ons referentiepunt willen verleggen; niet alleen het hospice zelf, maar de palliatieve zorg in Parkstad als geheel heeft onze aandacht.
Beloningsbeleid bestuur: het bestuur is onbezoldigd

Vrijwilligers gezocht

Vrijwilligers gezocht

Contact

 

Verificatie