Hospice de Mantelhof

Kosten

Kosten

Hospicezorg wordt betaald vanuit de Zorgverzekering en gaat niet ten koste van het eigen risico. Het hospice vraagt van iedere gast die niet aanvullend verzekerd is een eigen bijdrage van € 30,- per dag. Onze gasten die wel aanvullend verzekerd zijn betalen het bedrag dat door hun verzekering wordt vergoed.

Kosten mogen nooit een belemmering zijn voor een opname in ons hospice. Hierover kan altijd worden overlegd met het hoofd van het hospice.

Uw naasten zijn welkom om te overnachten. Daarvoor vragen wij de volgende bijdrage:

Maaltijden

  • Broodmaaltijd: € 3,00
  • Warme maaltijd: € 7,50 (aanmelding van te voren noodzakelijk)

Overnachting

  • Logeren zonder maaltijden: € 5,00 per dag
  • Logeren met drie maaltijden: € 15,00 per dag