Hospice de Mantelhof

Aanmelding

Aanmelding

 • Uw huisarts meldt u aan bij het hospice. U hoeft dit dus niet zelf te doen.
 • Indien noodzakelijk zal er een verpleegkundige op huis bezoek komen om mogelijke opname te bespreken.
 • Verblijft u in het ziekenhuis? Dan verloopt de aanmelding altijd via het Transferpunt van het ziekenhuis.
 • U behoudt u uw eigen huisarts. Indien dit niet mogelijk is, wordt in overleg met uw eigen huisarts een vervangend huisarts benadert.

Aanmelding voor verwijzers

 • Hospice de Mantelhof is een onafhankelijk hospice.
 • Aanmelden is mogelijk via zorgdomein Meander en telefonisch via het volgende nummer: 045 5760760.
 • Correspondentie hospicedemantelhof@mgzl.nl
 • Een definitieve opname zal in overleg plaatsvinden. Opnames vinden bij voorkeur aan het einde van de ochtend plaats omdat er dan rust en ruimte is in ons dagprogramma. Het vervoer met een ambulance dient via de huisarts geregeld te worden.

De eerste dag

Op de dag van de opname hebben we een kort gesprek over de zaken die voor u belangrijk zijn. We praten dan onder andere over uw actuele situatie, welke medicatie u neemt, de verzorging die u nodig heeft, welke contactpersonen er zijn en hoe de dagelijkse gang van zaken is in het hospice. Ook bespreken we de zaken rondom het overlijden, de financiën en de algemene afspraken die er zijn in de Mantelhof.

Waar u aan moet denken

 • Legitimatiebewijs en zorgpas
 • Medicatie van thuis
 • Incontinentiemateriaal van thuis
 • Toiletartikelen
 • (Nacht-)kleding

De Mantelhof zorgt voor het beddengoed en de handdoeken.
Uw kleding wordt verzorgd door uw naasten.